جمعه یعنی شوق،یعنی انتظار

جمـعــه یعنـی طاق ابروی نـگار

جــمـعه یـعنـی یک غـروب غصه دار

جمعه یعنی مهدی چشم انتظار

جمـعه هــا بر ما دعا دارد حبیب

در قــنــوتش یاد ما دارد حبـیــب

ای خوش انروزی بـه دست دلـبـــــرم

ســـایه پـرچم بیفــتـد بــر سرم

اللهم عجل لولیک الفرج