re345روزه برای برقراری مساوات بین فقیر وغنی ایجاد شده است تا غنی طعم فقر را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند.

ماه رمضان ماهی پر خیر وبرکت است که به عنوان برترین ماه سال از آن یاد شده است و در روایات و احادیث ما به عنوان ماه خدا معرفی شده است و همچنین فضایل،برکات وآثار بسیار زیادی برای آن ذکر شده است.

در این یادداشت قصد داریم فواید وبرکات فردی واجتماعی ماه مبارک رمضان را به طور مختصر بررسی کنیم.


برکات فردی ماه مبارک رمضان

اولین چیزی که در بحث روزه مطرح است خود فرد است،کسی که در ماه رمضان قرار می گیرد اگر به درستی از آن استفاده کند بیشترین آثار ونتایج مثبت این ماه را نصیب خود خواهد کرد.

اگر بخواهیم برکات فردی ماه رمضان را بررسی کنیم به اولین چیزی که برخواهیم خورد افزایش صبر و اراده ی روزه دار است.

بسیاری از افراد توان پرهیز از بعضی از غذاها را ندارند،حتی اگر پزشک هم برای آن ها رژیم تجویز کند باز هم معمولاً نمی توانند به طور کامل خوردن بعضی از غذاها را ترک کنند در حالی که در ماه رمضان به دستور خدا خوردن همه ی خوردنی ها ونوشیدنی ها را ترک می کنند.

کسی که بتواند در طول یک زمان طولانی بر نفسش غلبه کند واز انواع غذاهای رنگارنگ بگذرد اولین ثمره ای که برای او خواهد داشت تقویت صبر واراده خواهد بود.

یکی دیگر از اثرات فردی ماه رمضان که البته تاثیر زیادی نیز بر اخلاق وفرهنگ وسلامت جامعه دارد بحث کنترل شهوت است.

متاسفانه در روزگار ما سن بلوغ به شدت کاهش و سن ازدواج افزایش یافته است و این یعنی افزایش ذوره ی زمانی بین فعال شدن قریضه ی جنسی با فراهم آمدن شرایط ارضای صحیح آن و این ها باعث افزایش فشار جنسی روی جوانان می شود که بعضی از جوانان را به گناه می کشاند.

یکی از راه هایی که همیشه برای کنترل شهوت توصیه می شود روزه گرفتن است،روزه بدلیل فضای معنوی که به وجود می آورد انسان را کمتر به طرف شهوت می کشاند و از طرف دیگر به دلیل اینکه نوعی رژیم هست به طور طبیعی در طول زمان روزه داری شهوت انسان را کاهش می دهد.

کنترل 30 روزه ی شهوت این قدرت را به انسان می دهد که این مسئله را به طور دائم کنترل کند.

تهذیب نفس از آثار دیگر روزه است،افراد روزه دار در ماه مبارک سعی می کنند تا می توانند از دروغ،تهمت،ریا و گنهان دیگر دوری کنند تا اجر روزه هایشان کم نشود،آثار این تهذیب نفس تا مدت ها در جسم وجان انسان باقی می ماند و کمی اراده لازم است تا این تهذیب نفس همیشگی شود.

برکات اجتماعی ماه مبارک رمضان

از برکات اجتماعی ماه مبارک رمضان که معمولاً مورد اغفال قرار گرفته است می توان به برقرای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی اشاره کرد.

امام صادق یکی از دلایل وجوب روزه را اینگونه بیان می کند:

روزه برای برقراری مساوات بین فقیر وغنی ایجاد شده است تا غنی طعم فقر را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند.

این سخن امام صادق از آن جهت است که ثروتمندان معمولاً هرچه بخواهند برایشان حاضر است اما در ماه رمضان اگر چه همه ی نوشیدنی ها و خوردنی ها حاضر باشد اما آن ها مانند سایر اقشار جامعه نمی توانند بخورند وبیاشامند.

بی شک هیچ هنجار وقانونی نمی تواند عدالت اجتماعی را به این شکل مانند روزه برقرار کند.

جرم و جنایت نیز در ماه رمضان کاهش می یابد،به گواهی آمار وارقام کمترین میزان جرم و جنایت در دو ماه رمضان ومحرم است و این به دلیل این است که افراد روزه دار دست به جرم نمی زنند وافرادی که اهل روزه و دینداری هم نیستند به حرمت این ماه کمتر جرم و جنایت انجام می دهند..

در ماه مبارک رمضان قلب های مومنان بیش از همیشه به هم نزدیک می شود و این شاید به دلیل نزدیکی ظاهری مومنان به هم باشد زیرا که در این ماه همه در یک وضعیت یکسان که روزه نام دارد قرار می گیرند و این باعث نزدیکی قلب های آنان نیز می شود.

صف نماز های جماعت و دعاها ومناجات ها در ماه رمضان بیشتر از همیشه شلوغ است مردم در این صفوف که برای تحکیم وحدت بین مومنین برقرار می شود از حال یکدیگر باخبر می شوند و به طبع آن بیشتر به اوضاع برادران دینی خود رسیدگی می کنند،در این ماه مردم بیشتر به فکر ایتام و اکرام آن ها می افتند و بیشتر به اطعام فقرا توجه می کنند،صدقات و کمک های مالی و وقف ها در این ماه در بالاترین حد خود قرار می گیرند و این ها تنها قسمتی از برکات ماه مبارک رمضان،بهار قرآن و ماه خداست.

عارف مهدی پور